top of page

CASES

Deze projecten geven een goed beeld van het type  projecten waar MaResCon op werkt.

We hebben geprobeerd een aantal cases te selecteren die goed weerspiegelen waar MaResCon voor staat en wat we voor u kunnen doen. Als u vragen of bemerkingen hebt, laat zeker iets van u horen.

Heinz HCE: kwalitatieve categorie verkenning (B2C)

Diepgaande kwalitatieve verkenning van rol en betekenis van mayonaise in de sausencategorie met als doel marktkansen en opportuniteiten te definiëren.

Heinz had in Europa met mayonaise maar een klein marktaandeel. Marktanalyse identificeerde potentieel interessante markten. Alvorens deze markten te betreden was een diepgaande kennis van gedrag, beslissingsprocessen en behoeften noodzakelijk.

Onderzoeksdoelstellingen

 • In functie van een succesvolle (her)lancering van Heinz Mayonaise diepgaande en gedetailleerde inzichten verwerven in lokaal consumentengedrag en in hun product- en merkervaring/perceptie.

 • Waar staat mayonaise voor? Wat is de rol van mayonaise? Wat zijn de emotionele en functionele benefits, wat zijn de categoriecodes…?

  • Welke zijn de sterke merken en waar halen ze hun succes vandaan?

  • Hoe dicht of ver staat Heinz als merk van het product mayonaise en van de andere merken in de categorie?

  • Geografische scope: UK, Spanje, Italie and Duitsland

Expected results

 • Nuttige consumenten-, product-, categorie- en merkinzichten om route-to-market opties te definiëren

 • MaResCon werd gevraagd om op basis van de verzamelde informatie in de verschillende landen tot een overkoepelend 'Europees' rapport te komen. In de analyse en interpretatie gingen we vooral op zoek naar de overeenkomsten in plaats van te focussen op de verschillen.

Methodologie

 • 20 focus groepen op centrale locatie (Londen & Manchester, Hamburg, Rome & Milaan, Madrid)

 • 5 sessies per land (3 verschillende consumentenprofielen)

 • Voorafgaand aan de sessies kregen alle deelnemers huiswerk (nadenken over productgebruik, voorbeelden van productgebruik (gerechten), product voor-en nadelen, merkvoorkeur…)

 • Elke sessie duurde ± 2u15

 • 6 deelnemers per sessie (op basis van specifieke profielvereisten)

 • Alle sessies werden in de lokale taal gemodereerd

 • De Italiaanse, Spaanse en Duitse sessies werden simultaan vertaald naar het Engels. Alle sessies werden gestreamd

 • Tijdens de sessies werd een gans palet aan projectieve technieken gebruikt: photo sort, planetenspel,  natural mapping, ID cards, sentence completion 

Timing

 • Project is uitgevoerd in 2014

 • Lead time: 7 weken

 • De rol van MaResCon

  • Volledige verantwoordelijkheid: organisatie, coördinatie, ontwikkeling van de screener en gespreksgidsen, analyse en rapportering. Alleen de moderatie werd uitbesteed.

Douwe Egberts: Conceptontwikkeling (B2C)

Creatief verkennen en uitdiepen van een nieuwe DE propositie om zo concepten te ontwikkelen (i.f.v. kwantitatief onderzoek).

DE heeft een nieuwe propositie ontwikkeld. Harde data zijn noodzakelijk om een succesvolle business case te maken. Om de propositie kwantitatief meetbaar te maken diende een scherp en accuraat gedefinieerd concept geformuleerd te worden.

Onderzoeksdoelstellingen:

 • Formuleer de waardepropositie in een voor consumenten relevante taal

Geografische scope:

 • Frankrijk & Spanje

Expected results:

 • Opleveren van een zo finaal mogelijke conceptbeschrijving zowel in het Engels alsook in het Spaans en het Frans

Methodologie

 • 20 triads op centrale locatie (Paris & Barcelona)

 • Frankrijk: 12 triads & Spanje: 8 triads

 • Het onderzoeksproject bestond uit drie fasen:

 • Eerste  set triads: kritische verkenning van de  value propositie en identificeren van die elementen die als bouwstenen voor het concept kunnen dienen

 • tweede set triads: Fine-tuning van de bevindingen en eerste bouw van mogelijke concepten

 • Derde set triads: Validering en stroomlijnen van de verschillende conceptvoorstellen naar 1 finaal concept toe

 • Elke triad duurde ± 2u

 • Alle sessies werden in de lokale taal gemodereerd

 • De sessies werden simultaan vertaald naar het Engels. Alle sessies werden gestreamd

Timing

 • Project is uitgevoerd in 2016

 • Lead time: 6 weken

De rol van Marescon

 • Volledige verantwoordelijkheid: organisatie, coördinatie, ontwikkeling van de screener en gespreksgidsen, analyse en rapportering. Alleen de moderatie werd uitbesteed.

PepsiCo Tropicana: advertising test (B2C)

Diepgaande en creatieve verkenning van de fruitsapcategorie, de codes, de ‘fruitsapkennis’ van de consument… om zo ad-ontwerpen te kunnen fine-tunen.

In smaaktesten is Tropicana een van de meest populaire sappen. Tropicana dankt deze smaak aan de specifieke manier waarop het gemaakt is. Helaas slaagde het merk er niet in haar onderscheidende troeven tegenover andere sappen goed over te brengen.

Onderzoeksdoelstellingen

 • Ontdekken hoe de consument de specifieke terminologie en de merkproposities begrijpt, decodeert en beoordeelt

 • Kritische screening van de ruwe advertentieconcepten op vlak van perceptie en beleving

 • Aanpassen en/of verfijnen van de  advertentieconcepten

 • Geografische scope

  • België (Vlaams- en Franstalig)

Expected results

 • Een goed inzicht krijgen in hoe de consument de fruitsap- terminologie en de argumenten decoderen

 • Bepalen hoe de Tropicana-propositie te formuleren in een heldere, aantrekkelijke en onderscheidende manier

 • Formuleren van manieren om de communicatie-concepten te verbeteren

Methodologie

 • 4 focus groepen op centrale locatie (Gent & Brussel)

 • 8 participanten per sessie

 • Elke sessie duurde ± 2u

 • Alle sessies werden in de lokale taal gemodereerd

 • Een wezenlijk tijdsdeel van de sessies werd besteed aan hoe ruwe advertentie-formats en concepten te interpreteren. Er werd ook geproefd om zo ook de tastbare de sap- en merkbeleving te kunnen gebruiken.

Timing

 • Project is uitgevoerd in 2012

 • Lead time: 3 weken

De rol van Marescon

 • Volledige verantwoordelijkheid: organisatie, coördinatie, ontwikkeling van de screener en gespreksgidsen, analyse en rapportering. Alleen de Franse moderatie werd uitbesteed.

Van Marcke: verdiepen van de marktsegmentatie (B2B)

Verdiepen van de klantenkennis teneinde de basis (oppervlakkig gedefinieerde) klantensegmenten te verfijnen.

Van Marcke heeft een diverse klantenpopulatie. Maar er was nog geen inhoudelijke profilering en uitdieping van de segmenten. De klantengroepen werden vrij uniform en te generiek benaderd waardoor business kansen soms gemist werden.

 

Klant:

 • Van Marcke (Groothandel in sanitair- en verwarmings-/koeltechnieken)

Onderzoeksdoelstellingen: 

 • Het begrijpen van de installateur in de uitoefening van zijn job

 • Het verkennen van ambities, noden en verwachtingen

 • Het verdiepen van de segmenten op basis van specifieke case studies

 • Het detecteren van die aspecten waarop de segmenten zich onderling van elkaar kunnen onderscheiden

Geografische scope

 • België (Vlaams- en Franstalig)

Expected results

 • Duidelijk overzicht geven van noden en verwachtingen van de installateursmarkt

 • Aanreiken van die aspecten waarop kan gedifferentieerd worden naar communicatie, service pakketten en business model

Methodologie

 • 27 diepte-interviews bij de installateur op kantoor/werkplaats (spreiding over Vlaanderen, Brussel & Wallonië)

 • Elke interview duurde ± 1u.

 • Alle interviews werden in de lokale taal gemodereerd

 • Bij het interview werd o.a. met een soort gap format gewerkt. Vertrekkende vanuit ambities en dromen werd teruggekoppeld naar de realiteit en sectorspecifieke trends. Uit die realiteit en trends werden vervolgens zowel de bedreigingen als opportuniteiten gedistilleerd. Deze vormden dan de concrete kapstok waarop de noden en verwachtingen bevraagd werden.

Timing

 • Project is uitgevoerd eind 2014

 • Lead time: 5 weken

De rol van MaResCon

 • Volledige verantwoordelijkheid: organisatie, coördinatie, ontwikkeling van de screener en gespreksgidsen, analyse en rapportering. Alleen de Franse moderatie werd uitbesteed.

ING: service evaluatie & optimalisatie (B2B)

Kritische screening van hoe de vernieuwde service aanpak (aanvraag beroepskredieten) werd ervaren en beoordeeld.

ING heeft haar kredietaanvraagproces aangepast en geoptimaliseerd. De nieuwe aanpak werd eerst gepiloteerd binnen een beperkt aantal regio’s.

Klant

 • ING (Finance)

Onderzoeksdoelstellingen

 • Tevredenheid met de dienstverlening

 • Spontane drivers & triggers van tevredenheid/ontevredenheid

 • Kritische analyse van pro’s en con’s van de vernieuwde dienstverlening

 • Impact van de dienstverlening op de merkbeleving

Geografische scope

 • België (Vlaams- en Franstalig)

Expected results

 • Inzicht verwerven in hoe b2b klanten zowel emotioneel als rationeel het proces beleven en ervaren

 • Duidelijk overzicht bieden sterke en eventuele pijnpunten in het proces

 • Aanreiken van concrete actiepunten ter optimalisatie van het proces

Methodologie

 • 40 telefonische interviews gespreid over ± 5 weken

 • Elke interview duurde ± 20  minuten.

 • De rekrutering tot deelname en het interview gebeurde op hetzelfde moment. Er lagen maximum 3 dagen tussen de feitelijke proceservaring en het bevragen van het proces.

Timing

 • Project is uitgevoerd in 2016

 • Lead time: 7 weken

De rol van MaResCon

 • Volledige verantwoordelijkheid: organisatie, coördinatie, ontwikkeling van de screener en gespreksgidsen, moderatie, analyse en rapportering.

Brussels Airport: Travel Agent behoeftenonderzoek (B2B)

Verkennen van het professioneel leven van een travel agent i.f.v. het ontwikkelen van ‘n vragenlijst om behoeften te kwantificeren en segmenten te bepalen.

De reisagent is een belangrijke schakel in het besluitvormingsproces van een reiziger. Brussels Airport wil de travel agents ondersteunen zodat ze strategische bondgenoten worden en zo samen een duurzame bedrijfsgroei te realiseren.

Klant

 • Brussels Airport

 

Onderzoeksdoelstellingen

 • In kaart brengen en begrijpen van de marktdynamieken en contextuele factoren waarmee reisbureaus worden geconfronteerd

 • In kaart brengen wat travel agents missen en wat hen kan helpen om hun waarde en professionele relevantie te verhogen

 • Inzicht verwerven in welke mogelijke rol Brussels Airport hierin kan spelen

 • Verkennen op welke basis de travel agents kunnen gesegmenteerd worden om zo een meer gerichte en meer effectieve benadering van de travel agents mogelijk te maken  

 

Geografische scope

 • België (Vlaams- en Franstalig)

 • Expected results

 • Een goede inhoudelijke basis aanreiken ter ontwikkeling van een kwantitatieve vragenlijst

 • Duidelijk overzicht bieden van alle mogelijke aspecten die het werk van de travel agent bepalen en beïnvloeden

 • Vinden van alle mogelijke manieren waarop Brussels Airport de travel agent kan ondersteunen

 

Methodology

 • 6 focus groepen op centrale locaties (Gent, Antwerpen & Brussel en Luik)

 • Elke groep  ± 2h30

 • ± 6 travel agents per sessie

 • De focusgroepen werden gecombineerd met een meet&greet met het Brussels Airport team. Met een hapje en een drankje werden de bevindingen uit de sessie verder uitgediept, konden concrete vragen gesteld worden en kregen de travel agents een inkijk in de ambities van Brussels Airport. Dus naast het marktonderzoek had dit project ook een concrete marketing doelstelling.

Timing

 • Project is uitgevoerd in 2016

 • Lead time: 7 weeks

 

De rol van MaResCon

 • Volledige eindverantwoordelijkheid (organisatie, coördinatie, ontwikkeling van de screener en gespreksgidsen, analyse en rapportering. Alleen Franse moderatie werd uitbesteed.) maar in nauwe samenwerking met DataStories (Gerenommeerde Kwantitatief marktonderzoeksbureau, heeft de leiding  in de relatie met Brussels Airport)

Please reload

Douwe Egberts
PepsiCo Tropicana
Van Marcke
Heinz HCE
ING
Brussels Airport
bottom of page